Extension for Submissions of Certificates of Origin

Menşe Şahadetnamelerinin İbrazı İçin Ek Süre

 

Pursuant to the “Regulation on Amendments to Customs Regulation” published on Official Gazette on February 13, 2021 the transitional provisions of the Customs Regulation regarding the late submission of documents certifying the origin of the goods have been amended.


According to the amendment introduced with the aforementioned regulation, submission period for certificates of origin and supplier declarations will be extended to the 30 June 2021 for the goods whose customs declarations were registered before February 13, 2021.


For further detail please see:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm

 

13 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.


Yönetmelik ile getirilen değişiklik uyarınca 13 Şubat 2021 tarihinden önce gümrük beyannamesi tescil edilmiş olan ancak menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulamamış olan mallar için mezkûr belgeler 30 Haziran 2021 tarihine kadar sunulabilecektir.


Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm