CLIENT ALERT

March 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Draft Communique On The Principles Of “Remote Working” In R&D And Design Centers And Technokents Has Been Published

 


DRAFT COMMUNIQUÉ ON THE PRINCIPLES OF “REMOTE WORKING” IN R&D AND DESIGN CENTERS AND TECHNOKENTS HAS BEEN PUBLISHED

Through the Draft Law General Communiqué on Supporting Research, Development and Design Activities Serial No. 9 and Numbered 5746, the principles of practice regarding remote working in R&D and Design centers and Technology Development Zones are explained with examples.

The following issues are summarized in the Draft Communiqué:

 • Remote working periods will be applied as 50% of the total time, not exceeding the sum of the actual time spent in the Center or the region and the annual leave and official holiday periods of full-time R&D personnel.
 • Within the scope of the Council of Ministers Decision, Mandatory Time Spent Away will not be taken into account in the determination of the total time to be taken as a basis for the calculation of the remote working time.
 • The time spent outside the center by Postgraduate and PhD students and the time spent outside the center by providing lectures and mentoring not exceeding 8 hours a week in the field of R&D and innovation will not be taken into account in the determination of the total time to be taken as a basis in the calculation of the distance working time.
 • Remote working times will not be based on personnel, but will be calculated over total personnel time.
 • It is left to the employer’s disceretion, by giving priority to the personnel who spend time in the center or in the region, which personnel will benefit from the remote working periods.
 • In case of lack of time in the Region or the Center, remote working periods will not be subject to incentives.
 • Remote working times among support personnel shall be calculated and subject to incentives.
 • The Communiqué shall be in effect as of 12.10.2021.
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmıştır.

Tebliğ Taslağında özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir:

 • Uzaktan çalışma süreleri Merkezde ya da bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmî tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
 • Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Süreler uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak olan toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
 • Yüksek Lisans & Doktora yapanların dışarıda geçirdiği süreler ile Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen sürelerde uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınamayacaktır.
 • Uzaktan çalışma süreleri personel bazlı değil, toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
 • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı merkezde ya da bölgede süre geçiren personele öncelik verilmek suretiyle işveren tercihine bırakılmıştır.
 • Bölgede ya da Merkezde süre olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu edilemeyecektir.
 • Tebliğ 12.10.2021 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.
For more information and the full version of the Draft Communiqué, please click here. Daha fazla bilgi ve Tebliğ Taslağı’nın tam versiyonu için lütfen tıklayınız.