CLIENT ALERT

September 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trEda Gökçe Coşkun

Intern Lawyer
e.coskun@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Draft Communıqué Of The Banking Regulatory And Supervisory Authority: Ending Of The Era Of Wet Signature, Introduction Of Remote Client Identification

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’NUN TEBLİĞ TASLAĞI: ISLAK İMZA DÖNEMİ SONA ERİYOR, UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ GELİYOR

 Finansal hizmetlerde dijitalleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte finans sektöründe iş modelleri kökten bir değişim geçirmektedir. Buna uygun olarak finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde “fiziki belge” ve “ıslak imza” kullanımının azaltılması için mevzuatta değişiklikler yapılmaktadır. Nitekim Covid-19 pandemi süreci ile birlikte sosyal mesafe artık hayatın bir parçası haline gelmiş finans başta olmak üzere farklı sektörlerde dijitalleşme bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu uygulamanın en yakın örneği ise 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43 üncü maddesi kapsamında bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“BDDK”) 21.09.2020 tarihinde sunulan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’dır.


Taslağın detaylarına bakıldığında BDDK’nın Estonya, Fransa ve İspanya’da da benzerleri olan Almanya Federal Mali Denetim Otoritesi (BaFin)’in “Circular 3/2017 (GW) — video identification procedures” başlıklı genelgesinden esinlendiği anlaşılmaktadır.  Anılan Taslak Tebliğ ile;


·       Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel ilkeler

·       Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek personel ve çalışma ortamı

·       Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde uyulması gereken ilkeler

·       Kullanılabilecek kimlik belgeleri ve bunların doğrulanması

·       Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması

·       Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti sürecinin sonlandırılması

·       İşlem doğrulama kodunun iletimi

·       Verilerin saklanması

·       Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk


başlıkları altında bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki, söz konusu taslak ile yüz yüze olma ilkesi ortadan kaldırılmayacak sadece bu konuda özel eğitim almış müşteri temsilcisi ile görüşmeler dijital şekilde yapılmaya başlanacaktır. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğ ile birlikte zamandan, iş gücünden ve maliyetten tasarruf edilecek ve müşteri olma süreci 10 dakikalık bir süre içinde tamamlanabilecektir.BDDK’nın ilgili duyurusuna ilişkin açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.bddk.org.tr/Duyurular/Bankalarca-Kullanilacak-Uzaktan-Kimlik-Tespiti-Yontemlerine-Iliskin-Teblig-Taslagi/851 

DRAFT COMMUNIQUÉ OF THE BANKING REGULATORY AND SUPERVISORY AUTHORITY: ENDING OF THE ERA OF WET SIGNATURE, INTRODUCTION OF REMOTE CLIENT IDENTIFICATION

Along with the proliferation of digitalization and technology in financial services business models are undergoing a radical change in the financial sector. Accordingly, amendments are made in the legislation to reduce the usage of “physical documents” and “wet signatures” in transactions made by financial institutions with their customers. As a matter of fact, social distance has become a part of our lives with the Covid-19 pandemic process and digitalization has become mandatory in a variety of sectors especially in finance. The most recent example of this applications is  the Draft Communiqué on Remote Identification Methods to be used by Banks presented by  The Banking Regulatory and Supervisory Authority (“BRSA“) on the date of 21.09.2020 to  determine remote identification methods that can be used by banks to gain new customers and verify customer identity within the scope of second paragraph of Article 76 of the Banking Law No. 5411 and Article 43 of the Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services published in the Official Gazette dated 15/3/2020 and numbered 31069.


When the details of the draft are examined, it is understood that the BRSA was inspired by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) circular titled “Circular 3/2017 (GW) – video identification procedures”, which is similar in Estonia, France and Spain. Under the aforementioned draft communiqué, the procedures and principles regarding remote identification methods that can be used by banks to acquire new customers and verify customer identity are regulated as below;

·       General principles regarding remote identification

·       Personnel and working environment who will perform remote identification by video call

·       Principles to follow during the procedure of remote identification by video call

·       Identity documents that can be used and their verification

·       Verification of the person to be identified

·        Termination of the procedure of identification by video call

·       Transmission of transaction verification code

·       Liability in remote identification
We would like to emphasize that face to face principle will not be ruled out by the draft but only, the negotiations with the customer representatives who have received special training on this subject will be made digitally. Time, labor and cost will be saved and the process of becoming a customer will be completed within 10 minutes with the communiqué that is expected to come into force on January 1, 2021.


You may find the BRSA’s statement regarding the relevant announcement through the following link.

https://www.bddk.org.tr/Duyurular/Bankalarca-Kullanilacak-Uzaktan-Kimlik-Tespiti-Yontemlerine-Iliskin-Teblig-Taslagi/851