CLIENT ALERT

October 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Deadline for VERBIS Registry Has Not Been Extended, The Board Decided to Notify Those Who Did Not Apply

Verbis'e kayıt için geri sayım başladı - MarineDealNews

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (“Kurul”) ilan edilmiştir. Kanunun 16’ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. Kanun’un 18’inci maddesine göre kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.


En son Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Karar ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.Fakat Kurul’un 01.10.2020 tarihli kamuoyu duyurusunda 01.10.2020 tarihi itibariyle VERBİS kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edildiği bildirilmiştir.


Bu tespite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.


Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.


Böylece VERBİS kayıt süreleri bu sefer kesin bir tarihe ertelenmese de aslında sonuç aynı olmuş başvuru süreleri dolaylı anlamda uzatılmıştır. Mevcut durumda Kurul’un kayıt yaptırmamış veri sorumlularına durumu bildirmesi gerekecektir. Kurul’un kayıt için tanıyacağı süre ise belirsizliğini korumaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilgili kararına ilişkin açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6819/SICILE-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU


 

 

As it is known, according to the Law on Protection of Personal Data (“the Law”) numbered 6698 the dates for individuals and legal persons who process personal data to be registered with the Data Controllers’ Registry Information System(“VERBIS”) have been announced by the Personal Data Protection Board (“Board”). Individuals and legal persons who process personal data must be registered with VERBIS prior to the start of data processing as per Article 16 of the Law. In this context as a general rule individuals and legal persons residing in Turkey, individuals and legal persons residing abroad and state institutions and organizations must register with VERBIS. Those who do not fulfill the obligations imposed by the Law will be imposed with administrative fines from 20.000 TL to 1.000.000 TL as per Article 18 of the Law.With the last Decision dated 23.06.2020 and numbered 2020/482 issued by the Personal Data Protection Board; It was decided to extend the period determined for individual and legal person data controllers with an annual number of employees more than 50 or annual financial balance report of higher than 25 million TL as well as individual and legal person data controllers residing abroad, to fulfill their obligation to register in the Registry of Data Controllers, until 30.09.2020.


However, in the public announcement of the Board dated 01.10.2020, it was reported that there were data controllers who did not apply for VERBIS registration as of 01.10.2020 or did not complete their notification although they applied.Pursuant to this determination, as a result of the examination and evaluation made by the Personal Data Protection Board,

it was approved by the Board’s decision dated 01.10.2020 and numbered 2020/760 to notify data controllers who have not fulfilled the obligation to register with the VERBIS by taking into consideration that some data controllers could not fulfill their obligation to register with the VERBIS due to actual, technical or legal impossibility as a part of struggling with the COVID-19.


The relevant data controllers are required to fulfill their registration obligation to the VERBIS within the period notified to them by the Board with the said letter.


Thus, although VERBIS registration deadline is not postponed to a certain date this time, the result is the same and the application periods are extended indirectly. However, the period that the Board will allow for registration remains to be uncertain.

You may find the Personal Data Protection Board’s announcement regarding the relevant decision through the following link.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6819/SICILE-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU