CLIENT ALERT

July 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Eda Gökçe Coşkun

Intern Lawyer
e.coskun@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Competition Board Initiated Investigation Concerning German Automotive Companies

Rekabet Kurulu (“Kurul”) “Beşli Grup” olarak da bilinen Alman araba üreticisi Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal ettiği iddialarına karşılık olarak yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 101. Maddesine benzer olarak oluşturulmuştur ve Türk piyasasında rekabeti sınırlandıran herhangi bir anlaşmayı, uyumlu eylemleri veya teşebbüs birliği kararlarını yasaklamaktadır. Kurul 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal eden herhangi bir teşebbüsü nihai karardan önceki yılın gayri safi gelirinin %10’una kadar idari para cezası vermektedir.

Araştırma, şirketler arasında radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırı ve araçların tavan aralarının açılma kapanma süresi, benzin partikül filtrelerinin kullanımı, seçici katalist indirgeme (SCR) teknolojisi ve AdBlue depoları gibi çeşitli konularda şirketler arasında iş birliği kapsamındaydı.

Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11.07.2020 tarihli toplantıda inceledikten sonra, Kurul şirketler arasında güvenliğe ilişkin iş birliği, çevreyle ilgili iş birliği ve rekabete hassas bilgilerin paylaşılması iddialarına ilişkin bulguların bir soruşturma başlatmak için yeterli bularak 20-28/346-M sayı ile aşağıdaki teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi:

·       Audi AG,

·       Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

·       Volkswagen AG,

·       Mercedes-Benz AG

·       Bayerische Motoren Werke AG

Kurul ayrıca, bu açıklamalarının hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağını belirtti.

Volkswagen (“VW”) emisyon skandalı, 2015’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çevre Koruma Dairesi’nin (EPA) 11 milyon aracın dizel emisyon testlerinde hile yapmak için kullanılan bir yazılımla donatıldığını tespit etmesi ardından patlak vermişti. Volkswagen dizel emisyon skandalının ödenen cezalar ve tazminatların 31,3 milyar Euro’ya mal olduğunu söyledi.

Ayrıca Avrupa Komisyonu BMW, Daimler ve VW (Volkswagen, Audi, Porsche)’ne bu üç Alman araba üreticisinin dizel araçlardaki seçici katalist indirgeme (SCR) sistemlerinde “Adblue” kullanımını sınırlandırma ve aynı zamanda petrol emisyonunu azaltan oto partikül filtrelerini piyasaya sürmeyi erteleme ve hatta bundan kaçınma konularında iş birliği yaparak rekabeti engelledikleri ve AB antitrust yasalarını ihlal ettiklerine dair ön araştırma bulgularını bildirdi. AB antitrust yasaları uyarınca şirketler ürünlerini geliştirmemek için iş birliği yapamazlar. Komisyon’un şirketlere süreci bildirmesine rağmen soruşturma henüz tamamlanmadı.

VW’nin Amerika’daki bu büyük skandalından ve Avrupa Komisyonu’nun soruşturmasından sonra görünüşe göre şimdi sıra Türkiye’nin.

Rekabet Kurulu’nun ilgili kararına ilişkin açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/audi-ag-dr-ing-h-c-f-porsche-ag-volkswag-e24fd7a4babbea11811c00505694b4c6

 

The Competition Board (“Board”) concluded the preliminary inquiry conducted in response to the claims that German car manufacturers Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz and BMW which are also called “the Circle of Five” violated Article 4 of the Act No. 4054.

Article 4 of the Act No. 4054 is modeled after Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”) and provides that any agreements, concerted practices, or decisions of association of undertakings impeding competition in Turkish market are prohibited. The Board fines any undertaking violating Article 4 of the Act No. 4054 up to 10% of its gross income of the year preceding the decision.

The investigation included cooperation between the companies on various issues such as speed limits for the radar speed control system and roof hatches, the use of gasoline particulate filters, sensitive information on selective catalytic reduction (SCR) technology and AdBlue tanks.

After discussing the information, documents and observations made in the preliminary inquiry meeting dated 11.07.2020, the Board concluded that the findings regarding claims on the companies’ actions on security cooperation, environment cooperation and sharing competition-sensitive information were adequate to start an investigation and took the decision numbered 20-28/346-M to initiate an investigation concerning the following undertakings:

·       Audi AG,

·       Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

·       Volkswagen AG,

·       Mercedes-Benz AG

·       Bayerische Motoren Werke AG

The Board also stated that its announcement regarding these undertakings cannot be interpreted to mean that they have violated the Act No. 4054, or that they are or will be subject to penal sanctions under the Act.

The Volkswagen (“VW”) emissions scandal erupted in 2015 after The US Environmental Protection Agency (EPA) discovered that 11 million of its vehicles were equipped with a software that was used to cheat on diesel- emissions tests. Volkswagen said its diesel cheating scandal has cost it 31,3 billion euros in fines and settlements.

Also The European Commission has notified BMW, Daimler and VW (Volkswagen, Audi, Porsche) of its preliminary findings that these three German car manufacturers have restricted competition and breached EU antitrust rules by colluding over to limit the use of “Adblue” in their selective catalytic reduction (SCR) systems for Diesel cars and also to delay or even avoid releasing ‘otto’ particle filters (OPF) which reduce petrol emissions. According to EU Competition Rules, companies cannot collude over not to improve their products. While the Commission has notified the companies about the proceedings, the investigation is not over yet.

After the major scandal with VW in U.S. and the investigation by the European Commission, apparently it is Turkey’s turn now.

You can find the Competition Board’s announcement regarding the relevant decision through the following link.

http://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/audi-ag-dr-ing-h-c-f-porsche-ag-volkswag-e24fd7a4babbea11811c00505694b4c6