202207.08
0
0

ISTANBUL FINANCIAL CENTER LAW NO. 7412 IS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE

7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 28.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) ile İstanbul Finans Merkezi alanın; İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir. Kanun ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası…