202010.01
0
0

Energy Market Sector Reports For July Are Published

According to the “Electricity Market Sector Report” of the Energy Market Regulatory Authority (“EPDK”) for July, 25.2 percent of licensed electricity generation was from hydroelectric power plants, 24.1 percent from natural gas power plants, 21.9 percent from imported coal and 12.4 percent from lignite power plants. These sources were followed by wind, geothermal, biomass, hard…

202008.28
0
0

Obligations of Public Institutions and Organizations within the Scope of Personal Data Protection Law

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış…

202008.07
0
0

The “Guarantee” Inscription on the Bond Alone will not Eliminate the Intangible Character of the Bill According to the Decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation

Bilindiği üzere kambiyo senetleri illetten mücerret, yani, temel ilişkiden bağımsızdır. Ancak, ticari alışveriş, kira sözleşmeleri gibi bazı durumlarda temel borç ilişkisine teminat olarak kambiyo senedi verilebilmektedir. Bu takdirde, senet üzerine mutlaka kambiyo senedinin teminat amaçlı verildiğinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedi mücerretlik ilkesi gereği temel borç ilişkisi sona erse bile geçerliliğini koruyacaktır. Yargıtay Hukuk…

202007.29
0
0

Mandatory Mediation Requirement Introduced For Lawsuits Before Consumer Courts

28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (“TKHK”) 73/A maddesi eklenerek tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olma dava şartı getirilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda, TKHK’ya eklenen yeni madde ile Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya…

202007.08
0
0

Financial Restructuring Implementation

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin, Türkiye’deki bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine olan borçlarının çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığıyla yeniden yapılandırılmasıyla şirketlerin borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesini ve bu doğrultuda ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlayan bir uygulamadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu uygulamanın kapsamına giren şirketler, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na istinaden…

202007.06
0
0

6 Companies Submitted Bids for Construction Tender of Aydın-Denizli Motorway

  Türkiye’nin turizm merkezlerinden İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine 6 firmadan teklif geldi. Yapım süresi 3 yıl olarak belirlenen otoyol tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 1 saate düşecek. Hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu’nun devamında yer alan ve İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci…

202005.29
0
0

Amendments Introduced on the Promotion of Domestic Components Regulation

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde 28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı Resmî Gazete ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme ile yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru…

202005.18
0
0

New Regulation on the Refund of Package Tour Prices Due to the Covid-19 Outbreak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) paket tura katılacak olan tüketicinin tura katılmaktan vazgeçmesi nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde, paket tura ilişkin bedel iadesinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisine veya aracıya ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde yapılacağı öngörülmüştü. Yönetmeliğe eklenen geçici…