202110.11
0
0

A Statement on the Implementation of Interim Measures on Trendyol within the scope of Article 9 of the Law on the Protection of Competition No. 4054 by the Competition Board

  Rekabet Kurulunun 29.07.2021 tarihli ve 21-36/487-M sayılı kararı ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlattığı Rekabetin Korunması Hakkında ön araştırma sonucunda Trendyol geçici olarak suçlu bulundu. Ön araştırma neticesinde Trendyol’un kullandığı algoritma ile kendi…

202110.11
0
0

The Decision of the Constitutional Court with the Application Number 2018/5832 Determining About the Arbitration Clause Is Published on the Official Gazette

Anayasa Mahkemesi’nin 08.06.2021 tarihli ve 2018/5832 başvuru numaralı kararı yayımlandı. Karara konu olayda ilk derece mahkemesinde açılan tazminat davasında sözleşmede yer alan yabancı tahkim kaydı gerekçe gösterilerek tahkim itirazında bulunulmuş ancak mahkeme itirazı iptal ederek davayı kabul etmiştir. Kararın temyiz merciine taşınması üzerine Yargıtay tahkim kaydının geçerli olduğunu tespit etmiş ve bu nedenle görev yönünden…

202108.05
0
2

Three Amendments to the Check Law’s Regulation on the Penalty for the Offense of Drawing a Bounced Check

Çek Kanununda Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Üç Değişiklik 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır. Bu kanunun ilgili 17. maddesi 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“Çek Kanunu”) geçici 5. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasına ilişkin…

202105.24
0
0

Biomass Energy is Abolished from Renewable Energy Sources!

According to the Regulation on the Amendment of the Renewable Energy Resource Guarantee Certificate in the Electricity Market published in the Official Gazette dated May 21, 2021, the phrase “gas obtained from biomass (including landfill gas)” and “energy” was abolished from renewable energy sources. In addition, the phrase “Presidential Decree, Presidential Decision” has been included…

202105.17
0
0

Tender Initiated for Çeşmeli – Kızkalesi Highway Project!

A tender has been initiated for the construction of the Çeşmeli-Kızkalesi section with the build-operate-transfer model within the scope of the Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Highway Project. The tender price has been determined as 50 thousand Turkish Liras including VAT and the amount of the bid is 25 million Turkish Liras. The tender will be held on 13…

202104.20
0
0

The Economic Regulation Bill Has Passed into Law

The Economic Regulation Bill Has Passed into Law Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Yasalaştı   “The Law Amending the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables and Certain Laws” has been adopted by the General Assembly of Grand National Assembly of Turkey (“GNAT”). Pursuant to the relevant law: –     Corporate Tax,…

202103.02
0
0

Electronic Era in Corporation Establishment

Electronic Era in Corporation Establishment Şirket Kuruluşunda Elektronik Dönem   Pursuant to “the Communiqué Amending the Communiqué on Signing of Articles of Incorporation At Trade Registry Offices” published on Official Gazette on 20th February, 2021 some amendments have been made to the signature procedure of corporation establishment. Before the amendments, for establishment of corporations and…