CLIENT ALERT

February 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Beginning of a New Era for Arbitration Agreements under the Code of Civil Procedure

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında yürütülen bir tahkim yargılaması sonunda verilen bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek yol mahkemede iptal davası açmaktır. HMK’nın 439. Maddesinde hakem kararının hangi şartlar altında iptal edilebileceği sıralanmıştır. Buna göre mahkemece incelenmesi gereken ilk husus hakem kararına konu uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetidir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre tahkim anlaşmasının geçerli olabilmesi için tarafların tahkim iradelerinin şüpheye ve karışıklığa yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Yargıtay kararları hep, tahkim anlaşmasında mahkemelerin de uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yoluna bir alternatif olarak belirlendiği durumlarda taraflar arasındaki tahkime gitme iradesinin kesin olarak oluşmadığı gerekçesiyle tahkim anlaşmasının var olmadığı yönündeydi.

Ancak Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2019 tarihli ve 2019/5139 karar sayılı kararıyla Yargıtay bu içtihatında değişikliğe gitmiştir. Söz konusu karara göre tahkim anlaşmasında tarafların tahkimin mümkün olamayacağı hallerde uyuşmazlığın çözümü için yetkili olacak mahkemeleri de belirlemiş olmaları tahkim anlaşmasının geçersizliği sonucuna yol açmayacaktır.

İlgili Yargıtay Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargıtay Kararı


 

The only way to challenge an award given at the end of an arbitration conducted according to the rules of the Code of Civil Procedure (CCP) is to apply to a court to dismiss the award. Article 439 of CCP lists the conditions under which the arbitral award can be dismissed by a court. Accordingly, the first issue to be examined by the court is the existence of a valid arbitration agreement between the parties to the dispute.

According to the Court of Cassation’s established jurisprudence, in order for the arbitration agreement to be valid, the parties must show clear and precise will, free from any doubts and confusion, to take the dispute to arbitration. Accordingly, the decisions of the Court of Cassation always concluded that in cases where courts were also identified as a possible dispute resolution mechanism along with arbitration, the existence of a valid arbitration agreement could not be concluded since in that case the will of the parties to take the dispute to arbitration could not be established in a precise manner.

However, with the decision dated 12.12.2019 and numbered 2019/5139 of the Court of Cassation’s 15th Civil Chamber, the Court of Cassation changed this jurisprudence. According to the aforementioned decision, the fact that the parties also choose in an arbitration agreement to identify which court would be competent to hear the dispute in case the arbitration could not take place would not render the arbitration agreement invalid.

You may access to the relevant Court of Cassation decision from the link below.

Yargıtay Kararı