Ankara Anlaşması | Okeanos Tercüme


Ankara Anlaşması (ECAA) Sona Eriyor Ankara Agreement (ECAA) Comes to an End
 

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte Ankara Anlaşması olarak da bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) 31 Aralık 2020 tarihinde Birleşik Krallık için geçerliliğini yitirecektir. Türk vatandaşları artık Anlaşma kapsamında yeni başvuru yapamayacak, İngiltere’de süresiz oturum izninden yararlanamayacaklardır.


İngiltere’nin AB’ye yükümlülükleri 31 Aralık 2020 sonuna kadar devam edecektir. Bu sebeple Ankara Anlaşması da bu tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurular kabul edilecek, 1 Ocak 2021’den itibaren ise başvuru alınmayacaktır.


Ankara Anlaşması çerçevesinde oturma ve çalışma izni için son tarihe kadar başvuru yapmış olan Türk vatandaşları, Ankara Anlaşması’na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaklardır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili İngiliz makamlarına başvuruda bulunmayan söz konusu aile bireyleri ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık’ın ulusal göç mevzuatına tabi olacaklardır.

 

With the end of the United Kingdom’s withdrawal process from the European Union, the European Community Association Agreement (ECAA), also known as the Ankara Agreement will come to an end for the UK. Turkish citizens will no longer be able to make new applications under the Agreement, and to benefit from the right to indefinite leave to remain in the UK.

UK’s obligations to the EU will continue until the end of December 31, 2020. Therefore, the Ankara Agreement will remain in effect until this date. Applications will be accepted until December 31,2020 and as of January 1, 2021 they will not be taken any more.


The Turkish citizens who have applied for residence and work permit under the Ankara Agreement before the last date, will continue to be reviewed within the Ankara Agreement and will be subject to the same rules until they receive a permanent residence permit. Family members who do not apply to the relevant British authorities until December 31, 2020 will be subject to the national immigration legislation of the United Kingdom as of January 1, 2021.