CLIENT ALERT

June 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Amendments Were Introduced on the Communiqué on Mergers and Demergers

30.05.2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Communiqué on the Amendment to the Communiqué on Mergers and Demergers (II-23.2)” (II-23.2.b) prepared by the Capital Markets Board (“CMB”) have entered into force following their publication in the Official Gazette dated 30 May 2020 and numbered 31140.

Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin (“Tebliğ”) tanımlar içeren 4. maddesine yeni düzenlemeyle “yönetim kontrolü” kavramının tanımı eklenmiştir. Değişiklik ile Tebliğ’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentte yönetim kontrolünün tanımı, “Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını” şeklinde yapılmıştır. With the amendment, the definition of the concept “management control” has been added to the article 4 of the Communiqué on Mergers and Demergers (“the Communiqué”). Accordingly, “management control” has been defined in the article 4 of the Communiqué with the new regulation as the, “Sole or joint, direct or indirect ownership of more than 50% of the voting rights, or the right to appoint the simple majority of the board members, or the possession of privileged shares which entail the right to nominate the majority of the board members.”
Ayrıca Tebliğ’in birleşmeye ilişkin özellikli durumlar başlıklı 12. maddesinin 8. fıkrasına eklenen ibare ile bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında öngörülen kısıtlamaların “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklarda” da uygulanmayacağı belirtilmiştir. In addition, it has been stated with the new expression added to paragraph 8 of the article 12 titled “Special cases regarding merger” in the Communiqué  that the restrictions set out in the fourth, fifth, sixth and seventh paragraphs of this article will not be applicable to the companies whose shares are publicly traded and whose “management control” is held by State entities or institutions.
Buna göre, ilgili maddede yer alan devralan tarafta halka kapalı bir şirketin devrolunan tarafta ise halka açık bir şirketin bulunduğu birleşme işlemlerinde halka açık şirketin sermayesinin halka kapalı şirketin sermayesinden az olmaması gerekliliğine ilişkin sermaye kısıtlamasından kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu halka açık şirketler muaf tutulmuştur. Ayrıca, devralan tarafta halka kapalı bir şirketin devrolunan tarafta ise halka açık bir şirketin bulunduğu birleşme işlemlerinde, devralan halka kapalı şirketin paylarının birleşme tarihinden sonraki 6 aylık dönemde borsada satılamayacağını öngören hisse devri kısıtlamaları da ilgili ortaklıklarda uygulanmayacaktır. Pursuant thereto, public companies whose management control is held by State entities or institutions are exempted from the capital restriction regulated as the requirement that the capital of a public company may not be less than the capital of a non-public company where a public company is acquired by a non-public company in the related article.  Also, share transfer restriction stipulating the prohibition of the sale of shares of a non-public company on the stock exchange for a period of 6 months following the date of the merger where a public company is acquired by a non-public company will not be applicable to the aforementioned companies.