CLIENT ALERT

December 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Ahsen Danışman

Legal Intern
a.danisman@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Amendment on the Implementation of Article 376 of the TCC


Amendment on the Implementation of Article 376 of the TCC

TTK’nın 376. Maddesinin Uygulamasında Yapılan Değişiklik

 

Communiqué on the Amendment Regarding the Communiqué on the Procedures and Principles Regarding the Application of Article 376 of the Turkish Commercial Code No. 6102 (‘Communiqué’)” was published on Official Gazette dated 26.12.2020


Pursuant to this Communiqué, the procedures and principles of the Article 376 of the Turkish Commercial Code No. 6102 (“TCC”) which regulates loss of capital and bankruptcy have been amended.


Some significant amendments are as follows:·       Definition of the capital loss has been clarified and the capital loss under the Article has been defined as; the state where the loss is greater than or equal to half of the capital plus legal reserves but less than two-thirds of the capital plus legal reserves.


·       In regards to the capital decrease; the capital can be decreased to the minimum limit provided that at least half of capital plus legal reserves are preserved within the equity.


·       In regards to the reckonings that may not be taken into account; in addition to the foreign exchange losses, expenses derived from leases, amortizations and employee expenses which been accrued in the period of 2020-2021 have been included.For further information:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-6.htm

 

 


26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (‘Tebliğ’)” yayımlanmıştır.


Yayımlanan işbu Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) sermayenin kaybını ve borca batık olma durumunu düzenleyen 376. maddesinin usul ve esaslarında değişiklik yapılmıştır.


Bu kapsamda yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:


·       Sermaye kaybı tanımına açıklık getirilmiştir ve 376. madde uyarınca sermaye kaybının; zararın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması durumu olduğu belirtilmiştir.


·       Sermayenin azaltılması ile ilgili olarak; sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içinde korunması şartıyla sermayenin asgari tutara indirilebilmesi imkânı getirilmiştir.


·       Dikkate alınmayabilecek hesaplamalarla kalemlerle ilgili olarak; kur farkı zararlarına ek olarak 2020- 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamı eklenmiştir.


Detaylı bilgi için:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-6.htm