Short-time Working Allowance Period Has Been Prolonged Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı
 

Pursuant to Presidential Desion No. 3316 and Presidential Decision No. 3317 published on Official Gazette dated 23.12.2020, the short-time working allowance period and the application period for it have been prolonged.

 

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinden yararlanma ve kısa çalışma ödeneğine başvurma süreleri uzatılmıştır.

 

For the workplaces where short-time working is practiced due to compelling reasons within the scope of periodic situations caused by external effects due to the new coronavirus (Covid-19);

 

Yeni Korona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için;

 

1. For the workplaces that applied before 30.06.2020, short-time working allowance period has been prolonged to 28.02.2021 and

2. Application period for short-time working allowance have been prolonged to 31.01.2020.

 

1. 30.06.2020 öncesi başvuru yapan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 28.02.2021 tarihine ve

2. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma için başvuru süresi 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

For further information please see:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf

 

Detaylı bilgi için:


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf