CLIENT ALERT

June 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Weekly Reporting Requirement Imposed for Companies With a Foreign Currency Debt Of Over 15 Million USD

2018 yılında yayımlanan ‘Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ uyarınca (“Yönetmelik”) 15 milyon ABD Doları’nın üzerinde yabancı para borcuna sahip Türk şirketlerin döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleri üçer aylık dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirmeleri gerekmektedir. Bu Yönetmelik, diğerleri ile birlikte, yabancı para pozisyonlarını, nakit akışını ve türev ürünleri takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Pursuant to the 2018 Regulation for Monitoring the Transactions Effecting the Foreign Exchange Positions (“Regulation”), Turkish companies with foreign currency debt of over USD 15 million are required to report the transactions which affect the foreign exchange positions to the Central Bank of the Republic of Turkey quarterly. The Regulation was introduced for the purposes of monitoring, amongst others, the foreign exchange positions, cash flow and usage of derivative products.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilgili firmalara gönderilen 8 Haziran 2020 tarihli yazı ile Yönetmelik’te yer alan üç aylık raporlama yükümlülüğü genişletilmiş ve 15 milyon dolar ve üzeri kredi kullanan şirketler için yazı ekinde gönderilen formun doldurularak haftalık olarak bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Yazı ekinde, firmalardan istenen verileri içeren bir form da gönderilmiştir. Haftalık raporlamanın, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerine göre yapılacağı belirtilmiş olup haftalık raporlama 16 Haziran 2020’den itibaren her salı mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. With the letter dated 8 June 2020 sent to the related companies by the Central Bank of the Republic of Turkey, the quarterly reporting obligation in the Regulation was expanded, and a weekly notification was made obligatory by filling the form sent in the letter for the companies with foreign currency debt of over USD 15 million and above. A form containing the request of data from the companies has also been sent in the attachment. It is stated that the weekly reporting will be made according to the legal financial data prepared in accordance with the Uniform Account Plan published by the Ministry of Finance. Weekly reporting will be made every Tuesday until the end of working hours starting from 16 June 2020.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mektubu, haftalık raporların gönderilmemesinin durumunda ortaya çıkacak sonuçlara değinmemekle birlikte, üç aylık raporlar için oluşturulmuş cezaların burada da mukayeseli olarak uygulanması halinde, Türk borçluların yetkilileri veya ilgilileri para cezaları ile karşı karşıya kalabilecektir. İlgili mevzuat uyarınca raporun yollanmaması idari bir ihlal değil, bir suç eylemi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla tam, kısmi veya uygun şekilde raporlama yapılmaması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın şikayeti üzerine cezai soruşturma başlatılacak ve olası para cezası Türk Ceza Kanunu uyarınca hesaplanacaktır. The Central Bank of the Republic of Turkey’s letter does not address the consequences of the failure to submit the weekly reports, however, if those for the quarterly reports are to be applied by analogy, then the officers or concerned parties of the Turkish borrowers may face monetary penalties. Under the relevant legislation, the failure to report is considered as a criminal act instead of an administrative breach. Thus, in the event of a failure to report totally, partially or accurately will trigger a criminal investigation upon the complaint by the Central Bank of the Republic of Turkey and the possible monetary penalty is to be calculated pursuant to the Turkish Criminal Code.